Mottagning Kinesisk Medicin

TCM Traditional Chinese medicine, gammal kunskap som fortfarande är aktuell och som hela tiden kompletteras med nya erfarenheter. Det bygger på en grundläggande tanke om att kroppen oavbrutet strävar efter hälsa och att vi på olika sätt kan hjälpa den till balans. Den kinesiska medicinen bygger på flera olika teorier som alla kompletterar varandra. Alla teorier syftar till att finna den bästa behandlingen för just dig.

Förutom att kinesisk medicin är bra för att stärka allmäntillståndet i friskvårdande syfte är här några exempel på tillstånd där det kan vara värt att pröva kinesisk medicin:

 • Astma och allergier          
 • ADHD/ADD                                            
 • Snarkning
 • Urinvägs-, prostatabekymmer och impotens
 • Buksmärtor, magkatarr och matsmältningsbesvär
 • Gynekologi, menstruations besvär, flytningar, menopausproblem
 • Rygg och ledbesvär
 • Muskelsmärtor
 • Infektioner
 • Sömnsvårigheter
 • Oro och ångest
 • Abstinensbehandling vid nedtrappning av mediciner och droger
 • Depressioner
 • Infertilitet separat eller som komplement till IVF

 

För dig som vill veta lite mer före behandlingen:

Vid ditt första besök får du fylla i ett frågeformulär med många olika frågor. Grunden för behandlingen är diagnossystemet. Med hjälp av frågorna om sjukdomstillstånd, levnadsvanor, olika kroppsliga fenomen och genom att titta på tungan och känna på pulsen ställer man som läkekunnig i kinesisk medicin en diagnos. Utifrån den bestäms sedan behandlingstekniker. Det kan vara akupunktur, akupressur, Gua Sha (en slags skrapteknik), koppning, Qi Gong, kostråd, örtkurer, Tui Na (massage) m.m.

Beroende på vilken obalans vi skall arbeta med, får man räkna med olika antal behandlingar. Det kan vara allt från enstaka behandling till flera. Mellan 5 och 15 behandlingar är vanligt. Ibland behövs två eller tre behandlinagr per vecka och i andra situationer kan det räcka med behandling varannan vecka. Vanligast är en behandling per vecka.

Behandlingarna tar olika lång tid från några minuter till en timma eller mer. Räkna med en dryg timma vid första besöket.

Att tänka på vid behandling: Var inte för hungrig när du kommer och drick helst inte kaffe, coca cola eller choklad två timmar före behandling.

Allvarliga biverkningar är mycket sällsynta men om du skulle uppleva obehag efter en behandling så kontakta mig.

Det finns också möjlighet att ge bort behandlingar i present. Öppet köp gäller i en månad på presentkort. Presentkoret gäller sedan i ett år.

Som medlem i Svenska Akupunkturförbundet har jag tystnadsplikt och följer lagen om journalföring.